bb係咪語言遲緩
日期
2018-08-14

言語治療師黃綺華

Coey: 20個月大不懂說話是語言遲緩的徵狀,應尋求言語治療師評估及開展訓練。本中心提供一對一的語言評估及訓練。你可致電2626 9611查詢。
Janet: 兩歲兒童應可以兩至三詞句溝通,如只能說單字或依賴手勢,屬表達遲緩徵狀。建議你帶同小朋友尋求言語治療師評估,了解小朋友目前的語言發展及有否訓練需要,並獲得一些改善親子溝通的建議。目前你也可多鼓勵小朋友多模仿生字及鼓勵小朋友以兩詞句(例如「要波」、「bb要」)表達。

日期
2018-08-12
囡囡兩歲,明白不同的指令,但在言語上只能說一些單字或用手勢去表達!

日期
2018-08-07
我B.B. 20個月都未識講嘢,有兩個,係孖女來的!有冇啲咩課程啱我的小朋友,可以直接致電56287953

日期
2018-07-10

言語治療師黃綺華

21個月大小朋友應已可說出兩詞詞組。如小朋友仍未可說出單字,屬言語遲緩的徵狀。家長應盡快尋求治療師評估及治療。平日亦可以較簡單的句子與小朋友溝通,讓小朋友更易學習。

日期
2018-07-09

Idy

我家的小孩兒,21個月大了。平日只會用手指指着想要的東西,沒有説任何單字,明白可以跟從指令,例如說洗手先吃東西,佢就走到洗手間門前等候,或者去街,佢就識得取自己的鞋子準備。每天都主動比書本我哋讀比佢聽。請問有何方法可促進他的語言發展?現在適合做評估及治療嗎?

日期
2018-06-20

言語治療師黃綺華

22個月兒童應可運用兩詞組合來表達意思,例如「媽媽抱」、「要餅餅」等。如只可說出少量簡單單字,屬表達遲緩的特徵。建議你在介紹物件名稱時,把物件放近你的嘴巴及小朋友的視線範圍,令小朋友更易看到你的口型並模仿。一些發音錯誤在3歲前出現是可以接受的,所以目前你不必要求小朋友的發音完全準確。但若你希望得到個別化的建議,建議你還是帶同小孩尋求言語治療師評估,了解小朋友目前的溝通發展階段及合適的訓練策略,治療師也可給予家長一至兩節的親子技巧訓練,可更有效促進小朋友的語言發展。

日期
2018-06-19
bb就快22個月,只有扭食野同扭抱,再被要求下先會講野,而且發音唔正。佢而家識講 car,巴(bus),抱抱,包包,姨姨,掉,拜拜
其他唔正嘅有奶奶,橙橙,丁丁,糕糕,白白,刀刀,蕉蕉
佢唔會望我個形去模仿,會自己試下發音。
佢好鐘意 bang 呢個形聲詞,我個人認為佢認知同社交都冇咩鼂題。我可以做啲咩去幫佢。佢好會用身體去表達想要嘅野。

上一頁 1 下一頁
 
名字:
電郵地址:
回覆內容:
驗證碼: